11 Μαϊου

Κύριλλος καί Μεθόδιος

Κύριλλος καί Μεθόδιος

 Πλησίαζε ἡ ὥρα τῆς μεγάλης ἀποδημίας. ῾Ο Κύριλλος ὕψωσε τό βλέμμα του πρός τόν οὐρανό...

Περισσότερα

Δεκαοκτάχρονη ὁμολογία

Δεκαοκτάχρονη ὁμολογία

  ῾Η σκληρότητα τοῦ βάρβαρου κατακτητῆ ἔχει βουβάνει τά καμπαναριά κι ἔχει σφαλίσει τίς ἐκκλησιές...

Περισσότερα