10 Ἀπριλίου

Γρηγόριος Ε΄

Γρηγόριος Ε΄

    ῏Ω μεγάλη μέρα ἐκείνου τοῦ Πάσχα (10 ᾿Απριλίου 1821)...

Περισσότερα

Ὡς υἱοῖς

Ὡς υἱοῖς

 Ὁ Ἀπρίλης ἦταν σκλη­ρός μήνας γιά τό Γένος. Ἔτσι κι...

Περισσότερα

Μή λησμονεῖτε τό σχοινί, παιδιά, τοῦ Πατ…

Μή λησμονεῖτε τό σχοινί, παιδιά, τοῦ Πατριάρχη

 Ὁ σουλτάνος στίς 31 Μαρτίου 1821 πληροφορεῖται γιά τό ξέσπασμα...

Περισσότερα