7 Ἰανουαρίου

Μέ στόχο τήν οὐράνια βασιλεία

Μέ στόχο τήν οὐράνια βασιλεία

 Δόξα νά ᾿χει ὁ ἅγιος Θεός, πού μᾶς ἀξί­ω­σε νά δρασκε­λί­σουμε τό κατώφλι τῆς νέας χρονιᾶς καί νά προχωροῦμε ἤδη...

Περισσότερα

Ὁ μεγαλύτερος προφήτης

Ὁ μεγαλύτερος προφήτης

 Ὁ Ἰωάννης ὁ βαπτιστής συνδέει στό πρόσ­ωπό του καί στό ἔργο του τίς δύο διαθῆκες, τήν παλαιά καί τήν καινή...

Περισσότερα

Ὁ μείζων ἐν γεννητοῖς

Ὁ μείζων ἐν γεννητοῖς

 Ὁ Ἰωάννης εἶναι μιά φυσιογνωμία πολυσύνθετη, θά λέγαμε, παρ’ ὅλη τήν ἁπλότητα καί ἀσκητικότητα τῆς ζωῆς του. Μέ βάση τά...

Περισσότερα