6 Ἰανουαρίου

Τρεῖς Τριάδες

Τρεῖς Τριάδες

  ῾Η ἑορτή τῶν Θεοφανίων, τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ μας...

Περισσότερα

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

 Ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωάννη τόν βαπτιστή στόν...

Περισσότερα

Προσεγγίζοντας τήν εἰκόνα τῆς …

Προσεγγίζοντας τήν εἰκόνα τῆς Βάπτισης

 Στήν ἀρχή τοῦ ἔτους, 6 Ἰανουαρίου, δεσπόζει ἡ δεσποτική ἑορτή...

Περισσότερα

Ὑπάρχει φῶς

Ὑπάρχει φῶς

 Θερμές οἱ εὐχές μας, φίλοι ἀναγνῶστες, γιά τή νέα χρονιά...

Περισσότερα