Κυριακή Ὀρθοδοξίας

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κλήση Φιλίππου καί Ναθαναήλ Λέξεις:44. Τῇ ἐπαύριον = τήν ἄλλη...

Περισσότερα

Ἐμπειρία καί πίστη

Ἐμπειρία καί πίστη

  Ὅταν ὁ Φίλιππος, μετά ἀπό τή συνάντησή του μέ τόν...

Περισσότερα

Ὀρθόδοξη λατρεία

Ὀρθόδοξη λατρεία

  Πανθομολογούμενος καί πολυθαυμαζόμενος εἶναι ὁ λατρευτικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου...

Περισσότερα

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία

   Οἱ καμπάνες χτυποῦσαν χαρμόσυνα. Ἦταν ἡ πρώτη ἡ μέρα...

Περισσότερα

Εἶναι τά δόγματα τροχοπέδη;

Εἶναι τά δόγματα τροχοπέδη;

  Σήμερα, πού τά πάντα ἀμφισβητοῦνται, πού ὁ ἄνθρωπος ἀναρωτιέται...

Περισσότερα

Τί σημαίνει Ὀρθοδοξία

Τί σημαίνει Ὀρθοδοξία

  Γιά τήν Ὀρθοδοξία πολλοί καί πολύ μιλοῦν στίς μέρες...

Περισσότερα

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

   Πολλοί πολλά λένε καί γράφουν γιά τήν Ὀρθοδοξία. Θά...

Περισσότερα

Πρόσκληση ἐπικοινωνίας

Πρόσκληση ἐπικοινωνίας

 «Ἔρχου καί ἴδε!». Δύο ἔντονες προστακτικές, δύο ἰσχυρές προτροπές, τίς...

Περισσότερα

Ὀρθοδοξία

Ὀρθοδοξία, πατρίδα μου!                    Στήν ἀγκαλιά σου γεννήθηκα κι...

Περισσότερα

Ἀπό τό ἐρωτηματικό στό θαυμαστικό

Ἀπό τό ἐρωτηματικό στό θαυμαστικό

Πολλά, ἀμέτρητα τά ἐρωτηματικά πού τριβελίζουν τό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου...

Περισσότερα

Τούς καιρούς καταμάνθανε...

Τούς καιρούς καταμάνθανε...

Μέσα στόν παγκόσμιο ἀνασχηματισμό, πού ἤδη ξεκίνησε σέ ταχεῖς ρυθμούς...

Περισσότερα