Παραβολή Τελώνου καί Φαρισαίου

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή...

Περισσότερα

Τελώνης καί Φαρισαῖος

Τελώνης καί Φαρισαῖος

  Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, πού διαρκεῖ δέκα ἑβδομάδες...

Περισσότερα

Πίστη καί μετάνοια

Πίστη καί μετάνοια

Στό ἔργο τῆς σωτηρίας μας, πού εἶναι τό δυσκολώτερο καί...

Περισσότερα