ΜΕΙΝΟΝ ΜΕΘ᾿ ΗΜΩΝ

meinon

 

12 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ) ΚΑΙ 9 ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ...

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ CD ΠΕΡΙΕΧΕΙ:

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

(ΜΕ ΣΤΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ)

                                                                  1. Μεῖνον μεθ' ἡμῶν

                                                                  2. Στή σκέπη τῆς Πλατυτέρας

                                                                  3. Ἀγγελικό τραγούδι

                                                                  4. Ἐλθέ, Παράκλητε ἀγαθέ!

                                                                  5. Πορεία πίστεως

                                                                  6. Φῶς Χριστοῦ

                                                                  7. Εὐωδία ἀπ' τόν Χριστό

                                                                  8. Καί ἐπί γῆς εἰρήνη

                                                                  9. Θεία καταφυγή

                                                                10. Στραμμένοι στόν Χριστό

                                                                11. Ἁγία Χρυσῆ

                                                                12. Ἐκκλησία

ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ

                                                                13. Στή σκέπη τῆς Πλατυτέρας

                                                                14. Φῶς Χριστοῦ

                                                                15. Μεῖνον μεθ' ἡμῶν

                                                                16. Καί ἐπί γῆς εἰρήνη

                                                                17. Ἀγγελικό τραγούδι

                                                                18. Ἐλθέ, Παράκλητε ἀγαθέ!

                                                                19. Εὐωδία ἀπ' τόν Χριστό

                                                                20. Θεία καταφυγή

                                                                21. Ἁγία Χρυσῆ