ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2018-2019

 

01. κ. Ἰάκωβος Μαρτίδης, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, οἰκογενειακός σύμβουλος

    Θέμα: "Ἡ καθοριστική σημασία τῆς ἀγκαλιᾶς καί τῶν ὁρίων στό παιδί καί στόν ἐνήλικα"

Download Name Play Duration
download Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΜΑΡΤΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

1:00:51 min

 

02. κ. Κυριακή Νετκίδου-Μιχαήλ, Φιλόλογος

    Θέμα: "Ἡ ἐπιείκεια μέσα στήν οἰκογένεια"

Download Name Play Duration
download Η ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΝΕΤΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

49:49 min

 

03. κ. Ἀπόστολος Παπαδημητρίου, Ἠλεκτρολόγος Μηχανολόγος-Μηχανικός Ε.Μ.Π., Συγγραφέας

    Θέμα: "Ἡ ἐπίδραση τοῦ δυτικοῦ πολιτισμοῦ στήν παράδοση τῆς ἑλληνορθόδοξης οἰκογένειας"

 

 

04. ἀρχιμ. π. Εἰρηναῖος Χατζηεφραιμίδης, Καθηγητής Παιδαγωγικοῦ Τμήματος Π.Δ.Μ.

    Θέμα: "«Φιλόσοφον τρέφεις καί ἀθλητήν καί πολίτην τοῦ οὐρανοῦ», ἱ. Χρυσόστομος"

 

Download Name Play Duration
download ΦΙΛΟΣΟΦΟΝ ΤΡΕΦΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
Π. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

42:11 min

 

05. π. Μιχαήλ Κόνιας, Ἀναπλ. Καθηγητής Ἀνωτάτης Ἐκκλ. Ἀκαδημίας Θεσ/νίκης

    Θέμα: "Οἱ γονεῖς μέσα ἀπό τά μάτια τῶν παιδιῶν"

 

Download Name Play Duration
download ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Π. ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΝΙΑΣ

47:36 min