ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2016-2017

 

01. κ. Ἀθανάσιος Γκάτζιος, Οἰκονομολόγος, Φιλόλογος, Θεολόγος

    Θέμα: "Μεγαλώνοντας συναισθηματικά ὑγιῆ παιδιά"

Download Name Play Duration
download ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ
AΘΑΝAΣΙΟΣ ΓΚAΤΖΙΟΣ

58:19 min

 

02. κ. Σταῦρος Μπαλογιάννης, Ὁμ. Καθηγητής Νευρολογίας

    Θέμα: "Ἡ ὀρθόδοξη οἰκογένεια τῆς παγκοσμιοποιημένης ἐποχῆς"

Download Name Play Duration
download Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

1:31:09 min

 

03. κ. Μαρία Θεοχαρίδου - Ἰνεπολόγλου, Φιλόλογος

    Θέμα: "Ἐπικοινωνία στήν οἰκογένεια"

Download Name Play Duration
download ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ - ΙΝΕΠΟΛΟΓΛΟΥ

1:14:42 min