ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2014-2015

1. κ. Ἰουλία Χατζηδάκη, Θεολόγος

     Θέμα: "Εὐγένεια, ἕνα κεφάλαιο γιά τήν οἰκογένεια".

 

Download Name Play Duration
download ΕΥΓΕΝΕΙΑ, ΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ THΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΙΟΥΛΙΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

1:20:10 min

 

2. κ. Ἰωάννης Τομπούλογλου, Καθ. Φυσ. Ἀγωγῆς, Ὑπεύθυνος Ἀγωγῆς Ὑγείας Δ/νσης Π.Ε. Ἀνατ. Θεσ/νίκης

     Θέμα: "Ἡ οἰκογένεια καί τό σχολεῖο ὡς σημαντικοί παράγοντες ἐπίδρασης στή συναισθηματική ὑγεία τοῦ παιδιοῦ".

  

Download Name Play Duration
download Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

1:06:46 min
 

 

3. Αἰδ. πρωτ. π. Παναγιώτης Παρηγορίδης, Θεολόγος

     Θέμα: "Ἑτοιμασία τῶν παιδιῶν γιά τή συμμετοχή τους στήν εὐχαριστιακή σύναξη".

 

Download Name Play Duration
download ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΣΥΝΑΞΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΔΗΣ

1:25:51 min

 

4. κ. Παναγιώτης Καρδαρᾶς, Καθ. Ἀναπτυξιακῆς καί Κοινωνικῆς Παιδιατρικῆς Α.Π.Θ.

     Θέμα: "Πρώιμη ἀνίχνευση μαθησιακῶν δυσκολιῶν".

 

Download Name Play Duration
download ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ

49:05 min

 

5. κ. Δημήτριος Ρίζος, δρ Θεολογίας

    Θέμα: "Ἐθελοντισμός".

 

Download Name Play Duration
download ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ

41:15 min