Ζιάκα Γρεβενῶν

20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΕ 20 ΛΕΠΤΑ

 

Τό video πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἕνα ἀφιέρωμα στή συμπλήρωση εἰκοσαετίας κατασκηνωτικῆς ζωῆς τοῦ "Λύχνου" στόν Ζιάκα Γρεβενῶν.
Φυσικά εἶναι ἀδύνατο νά χωρέσουν εἴκοσι καλοκαίρια σέ εἴκοσι λεπτά -τό γνωρίζουμε...
Ὅμως ὁ σκοπός δέν εἶναι αὐτός. Ἡ σύντομη αὐτή προβολή θέλει νά ἀποτελέσει ἁπλῶς μία ἀκόμη εὐκαιρία νά θυμηθοῦν οἱ παλαιότεροι καί νά ἀναλογισθοῦν οἱ νεώτεροι τί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ "ἀνταπέδωκεν ἡμῖν"...