Κάθε Τρίτη 8:45 μ.μ. 

πραγματοποιοῦνται καί πάλι στό «Δημητρούλειον» 

(Πέλοπος 2, Θεσ/νίκη, ἀπέναντι ἀπό τήν αἴθουσα τῆς «Ἀπολυτρώσεως»)

τά μαθήματα ἑρμηνείας Ἁγίας Γραφῆς τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Παπαρνάκη.

Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς   6,31. Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Ναός Θεοῦ - λαός Θεοῦ - παιδιά Θεοῦ   Στήν περικοπή...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 6,31-36)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 6,31-36)

Ἀγάπη καί ἁγιότητα   Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσα­με σήμερα (Λκ...

Περισσότερα

Ἄμουσος μελωδός

Ἄμουσος μελωδός

  Τέλη τοῦ 5ου αἰ. μ.Χ. στή Συρία συναντοῦμε τήν...

Περισσότερα

Κυρ. Α΄ Λουκᾶ Λκ 5,1-11

Κυρ. Α΄ Λουκᾶ Λκ 5,1-11

 Ἡ κλήση τῶν πρώτων μαθητῶν    Στήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσεώς...

Περισσότερα

Καυτό θέμα ἡ ἀγάπη

Καυτό θέμα ἡ ἀγάπη

 Πολλά ἀσφαλῶς εἶναι τά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν∙ προσωπικά, οἰκογενειακά...

Περισσότερα

Μάρτυρες Ὀρθοδοξίας

Μάρτυρες Ὀρθοδοξίας

 Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ χάρισε μάρτυρες στόν οὐρανό τά πρῶτα...

Περισσότερα

Τό συνεσταλμένο παιδί

Τό συνεσταλμένο παιδί

 Ζοῦμε σέ μία κοινωνία πού ἡ κουλ­τούρα της δίνει μεγάλη...

Περισσότερα

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν Μρ 8,34-9,1

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν Μρ 8,34-9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Μρ 8,34-9,1)

Λειτουργικό κήρυγμα (Μρ 8,34-9,1)

Μέ τή ζυγαριά τῆς αἰωνιότητας (Μρ 8,34-9,1)   Τήν Κυριακή μετά...

Περισσότερα

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ...

Περισσότερα

Σταυρός, τῆς ζωῆς ὁ γλυκασμός

Σταυρός, τῆς ζωῆς ὁ γλυκασμός

 Δέν εἶναι μία ρητορεία, μία ποιητική ὑπερβολή. Εἶναι ὁ τίτλος...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Ὑψώσεως Γα 6,11-18

Κυρ. πρό τῆς Ὑψώσεως Γα 6,11-18

Τό καύχημα τοῦ Σταυροῦ ῾Ο ἐπίλογος τῆς πρός Γαλάτας ᾿Επιστολῆς  Μέ τήν...

Περισσότερα

Οἱ ἀρετές τοῦ δασκάλου κατά τόν ἅγιο Ἰω. Χρυσόστομο

Οἱ ἀρετές τοῦ δασκάλου κατά τόν ἅγιο Ἰω. Χρυσόστομο

   Ὁ δάσκαλος, ὅπως καί κάθε ἄρχοντας, δέν πρέπει νά...

Περισσότερα

Ὁ παρών Θεός

Ὁ παρών Θεός

 Πάντοτε, βέβαια, ἰδιαίτερα ὅμως στήν ἀρχή τοῦ Σεπτεμβρίου, τοῦ πρώτου...

Περισσότερα

Ἡ ἄσειστη βάση

Ἡ ἄσειστη βάση

 Στόν Ἑσπερινό τῆς 1ης Σεπτεμβρίου, τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας πρωτοχρονιᾶς, ἀκούγεται...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΓ΄ Ματθαίου Μθ 21,33-42

Κυρ. ΙΓ΄ Ματθαίου Μθ 21,33-42

 ῾Η παραβολή τῶν κακῶν γεωργῶν   Τήν ΙΓ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΒ΄ Ματθαίου Μθ 19,16-26

Κυρ. ΙΒ΄ Ματθαίου Μθ 19,16-26

῾Ο διάλογος τοῦ Χριστοῦ μέ τόν πλούσιο νέο    Τό εὐαγγελικό...

Περισσότερα

Ὁ ληστής τοῦ ἐλέους

Ὁ ληστής τοῦ ἐλέους

 Μέσα στόν καύσωνα τῆς ἐγκληματικῆς ἐποχῆς μας, μέσα στήν πύρωση...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προτρέπει νά ἁγιάζουμε τήν Κυριακή

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προτρέπει νά ἁγιάζουμε τήν Κυριακή

 Σημαντική θέση στό κήρυγμα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ κατέχει ὁ ἁγιασμός...

Περισσότερα

Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Ὁ μαρτυρικός θάνατος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

  Ἕνα ἀπό τά αἰσχρά ἐγκλήματα πού στιγματίζουν τήν ἱστορία...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΑ΄ Ματθαίου Μθ 18,23-35

Κυρ. ΙΑ΄ Ματθαίου Μθ 18,23-35

῾Η παραβολή τοῦ ἀχάριστου δούλου   ῾Η εὐαγγελική περικοπή τῆς ΙΑ´...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 18,23-35)

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 18,23-35)

Ἐκδίκηση καί συγχώρηση   Σεβαστοί πατέρες, ἀγαπητά μου ἀ­δέλφια, δύο μεγάλα...

Περισσότερα

Σαμουήλ ὁ συνεργός τοῦ Θεοῦ

Σαμουήλ ὁ συνεργός τοῦ Θεοῦ

 Μέ γλαφυρότητα καί σαφήνεια ἀποδίδει ὁ ἐκκλησιαστικός ποιητής τά κυριώτερα...

Περισσότερα

Ἡ παρουσία της

Ἡ παρουσία της

 Σ᾿ ὅλο τό χρόνο ἁπλώνεται ἡ χάρη της. Δεκάδες γιορτές...

Περισσότερα

Ἐν τῇ κοιμήσει

Ἐν τῇ κοιμήσει

 Εἶναι ἡ τελευταία ὥρα. Τό ἄχραντο παρθενικό σῶμα ἐγκαταλείπεται σιγά-σιγά...

Περισσότερα

Μήνυμα - ἔκκληση

Μήνυμα - ἔκκληση

 Δύο μῆνες γεμάτοι μνῆμες καί γιορτές οἱ καλοκαιρινοί μῆνες, Ἰούλιος...

Περισσότερα

Μωυσῆς καί Ἠλίας στή Μεταμόρφωση (Α΄)

Μωυσῆς καί Ἠλίας στή Μεταμόρφωση (Α΄)

ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Α΄) Ἡ μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου Περιγράφοντας...

Περισσότερα

Μωυσῆς καί Ἠλίας στή Μεταμόρφωση (Β΄)

Μωυσῆς καί Ἠλίας στή Μεταμόρφωση (Β΄)

ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (Β΄) Γιατί ὁ Μωϋσῆς καί...

Περισσότερα

Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

 Μεγάλη Δεσποτική γιορτή ἡ Μεταμόρφωση∙ μέσα στήν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ...

Περισσότερα

Στό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως

Στό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως

  Λίγους μῆνες πρίν ἀπό τό θεῖο Πάθος του ὁ Κύριός...

Περισσότερα

Εὐλογημένη ἀρχή

Εὐλογημένη ἀρχή

 Ἡ ἀνάπαυλα τοῦ καλοκαιριοῦ εἶναι πλέον μία παρένθεση πού ἔκλεισε...

Περισσότερα

Μιά ξεχασμένη γιορτή...

Μιά ξεχασμένη γιορτή...

 Πρωτομηνιά. Παίρνω στά χέρια μου τό Μηναῖο τοῦ Αὐγούστου... Θυμόμουν...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Ματθαίου Μθ 14,14-22

Κυρ. Η΄ Ματθαίου Μθ 14,14-22

῾Ο χορτασμός τῶν πέντε χιλιάδων στήν ἔρημο   Τήν Η´ Κυριακή...

Περισσότερα

Ἡ κατάκριση στό μικροσκόπιο

Ἡ κατάκριση στό μικροσκόπιο

 Τίποτε δέν εἶναι τόσο καθημερινό, τό­σο συχνό ὅσο τό νά...

Περισσότερα

Στόν πρωτοετῆ φοιτητή

Στόν πρωτοετῆ φοιτητή

  Σέ σένα πού πέτυχες στίς Πανελ­λα­δι­κές ἐξετάσεις τοῦ 2023. ...

Περισσότερα

Ἀπό τό σπίτι στό σχολεῖο

Ἀπό τό σπίτι στό σχολεῖο

Ἡ  Ἑλένη κρεμόταν ἀπ’ τό λαιμό τοῦ μπαμπᾶ της τόσο...

Περισσότερα

Ἀντίθετα στό ρεῦμα

Ἀντίθετα στό ρεῦμα

   Ἡ ἐφηβεία εἶναι ἡ πιό ὄμορφη ἡλικία τῆς νιότης...

Περισσότερα

Νικόλαος Δούμπας, ὁ ἐθνικός εὐ­εργέτης τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Αὐστρίας

Νικόλαος Δούμπας, ὁ ἐθνικός εὐ­εργέτης τῆς Ἑλλάδας καί τῆς Αὐστρίας

  Ἄν ποτέ ἐπισκεφθεῖτε τή Βιέννη, μήν ἀπορήσετε ὅταν δεῖτε...

Περισσότερα

Γεώργιος Ζαρίφης, ὁ τραπεζίτης τοῦ Γαλατᾶ

Γεώργιος Ζαρίφης, ὁ τραπεζίτης τοῦ Γαλατᾶ

30 Σεπτεμβρίου, μνήμη Ἐθνικῶν Εὐεργετῶν   Οἱ ἐθνικοί μας εὐεργέτες ἔζησαν...

Περισσότερα