Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Πρξ 20,16-18.28-36

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Πρξ 20,16-18.28-36

῾Η παράδοση τῆς ἱερῆς παρακαταθήκης   ῾Η ἀποστολική περικοπή πού διαβάζεται...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Ἰω 17,1-13)

Λειτουργικό κήρυγμα (Ἰω 17,1-13)

Δύο μεγάλες ἀποκαλύψεις (Ἰω 17,1-13)    Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνω­σμα εἶναι...

Περισσότερα

Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος

Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδος

  Στή μεγάλη αἴθουσα τῶν ἀνακτόρων μπῆκε ὁ Κωνσταντίνος μαζί...

Περισσότερα

Ἰδού ἔρχομαι ταχύ

Ἰδού ἔρχομαι ταχύ

  Ἀπό τή στιγμή πού ὁ Κύριος ἀναστήθηκε, ἡ ἀνθρώπινη...

Περισσότερα

Κυρ. Τυφλοῦ Ἰω 9,1-38

Κυρ. Τυφλοῦ Ἰω 9,1-38

    Ὅλο τό ἀνάγνωσμα διακρίνεται σέ δύο παραγράφους, 1-7 καί...

Περισσότερα

Στό μεθόριο δύο κόσμων

Στό μεθόριο δύο κόσμων

 Μέγας Κωνσταντῖνος καί ἁγία Ἑλένη. Δύο μεγάλες μορφές ἁγίων πού...

Περισσότερα

Ἡ πορφυρόπωλις Λυδία

Ἡ πορφυρόπωλις Λυδία

 Στίς 20 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας γιορ­­­τάζει τή μνήμη τῆς...

Περισσότερα

Στό πηγάδι

Στό πηγάδι

  Ἦταν δύσκολη ἐκείνη ἡ ὥρα τοῦ μεσημεριοῦ μέσα στή...

Περισσότερα

Κυρ. Σαμαρείτιδος Ἰω 4,5-42

Κυρ. Σαμαρείτιδος Ἰω 4,5-42

    Βρισκόμαστε στήν ἀρχή τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ...

Περισσότερα

Τά πρῶτα μύρα στή μυροβόλο Χίο

Τά πρῶτα μύρα στή μυροβόλο Χίο

  Δέν εἶναι ὁ θαλασσινός ἀγέρας πού ἀντάριασε τό κύμα...

Περισσότερα

Δῶρο τοῦ Θεοῦ

Δῶρο τοῦ Θεοῦ

 Τυραννικό τό ἐρώτημα βασανίζει τήν ἀπορημένη σκέψη καί πληγώνει τήν ...

Περισσότερα

Κυρ. Παραλύτου Ἰω 5,1-15

Κυρ. Παραλύτου Ἰω 5,1-15

   Ἡ Ἐκκλησία μας τήν Δ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα...

Περισσότερα

Ἀναστάσιμη ἐμφύσηση εἰρήνης

Ἀναστάσιμη ἐμφύσηση εἰρήνης

  Δῶρο ἀνεκτίμητης ἀξίας. Ἀγαθό πα­γκόσμιου βεληνεκοῦς. Δικαίωμα πανανθρώπινο. Εἶναι...

Περισσότερα

Ἐπίκαιρος προβληματισμός

Ἐπίκαιρος προβληματισμός

  Ἡ μακρόχρονη ἱστορία τοῦ περιοδικοῦ μας μαρτυρεῖ ὅτι δέν συνηθίζουμε...

Περισσότερα

Κυρ. Μυροφόρων Μρ 15,42-16,8

Κυρ. Μυροφόρων Μρ 15,42-16,8

    Ἡ περικοπή ἐξιστορεῖ τό πιό σημαντικό γεγονός τῶν Εὐαγγελίων...

Περισσότερα

Γιά ν᾿ ἀνθίσει ἡ πίστη

Γιά ν᾿ ἀνθίσει ἡ πίστη

  Μέ γιορτινή εὐφροσύνη καί εὔλογο ἐνθουσιασμό σᾶς ἀπευθύνουμε, φίλοι...

Περισσότερα

Καιρός χαρᾶς!

Καιρός χαρᾶς!

  Οἱ μαθήτριες τοῦ Κυρίου μένουν ἐκστατικές. Τόν βλέπουν μπροστά...

Περισσότερα

Ἡ συντριβή τοῦ θανάτου

Ἡ συντριβή τοῦ θανάτου

  Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος πού νά μή στάθηκε μέ δέος...

Περισσότερα

Μᾶς «κάλυψε» ὁ Θωμᾶς!

Μᾶς «κάλυψε» ὁ  Θωμᾶς!

    Ρεαλιστική ἡ ἐποχή μας δέν ἀνέχεται φαντασίες καί...

Περισσότερα

Κυρ. τοῦ Θωμᾶ Ἰω 20,19-31

Κυρ. τοῦ Θωμᾶ Ἰω 20,19-31

  19Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Ἰω 20,19-31)

Λειτουργικό κήρυγμα (Ἰω 20,19-31)

   Σήμερα τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα κλείνει μέ ἕνα σύντομο λόγο...

Περισσότερα

Ὁ Πασχάλιος Ἀμνός

Ὁ Πασχάλιος Ἀμνός

  Τό «Πέρασμα» (ἑβρ. «Pesah») εἶναι ἡ λέξη μέ τήν...

Περισσότερα

Θά νικήσουμε!

Θά νικήσουμε!

  Μέ μύριους τρόπους ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι...

Περισσότερα

Ὁ Χριστός ζῆ

Ὁ Χριστός ζῆ

  Μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῶν ἀναστάσιμων ἡμερῶν ἀκούγεται ἰδιαίτερα ἐπίκαιρος καί...

Περισσότερα

Συνοδοιπόροι καί συμμέτοχοι

Συνοδοιπόροι καί συμμέτοχοι

  Πολλά τροπάρια, ἐμπνευσμένα ἀπό τίς μαρτυρίες τῶν εὐαγγελιστῶν, καλοῦν...

Περισσότερα

Ἰωσήφ ὁ πάγκαλος τύπος τοῦ Ἰησοῦ

Ἰωσήφ ὁ πάγκαλος τύπος τοῦ Ἰησοῦ

   Στό δρόμο πρός τό Γολγοθά, πού κάθε χρόνο ἀνοίγει...

Περισσότερα

Κυρ. Βαΐων (Λκ 19,28-40)

Κυρ. Βαΐων (Λκ 19,28-40)

Ἡ εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ στά Ἰεροσόλυμα  Ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Ἰησοῦ...

Περισσότερα

Κυρ. Βαΐων Ἰω 12,1-18

Κυρ. Βαΐων Ἰω 12,1-18

Λέξεις: 1. ὁ τεθνηκώς = πού εἶχε πεθάνει ὅν ἤγειρεν...

Περισσότερα

Θρίαμβοι καί Θρίαμβος

Θρίαμβοι καί Θρίαμβος

  Ἐκεῖνος πού ἔχει τόν οὐρανό θρό­νο καί τή γῆ...

Περισσότερα

Κυρ. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας Μρ 10,32-45

Κυρ. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας Μρ 10,32-45

Ὁ Κύριος προλέγει τόν θάνατό του - Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης   Λέξεις:...

Περισσότερα

Εἶναι γιά ὅλους

Εἶναι γιά ὅλους

  Δέν εἶναι ψέμα πρωταπριλιάτικο. Εἶναι ἀλήθεια ἐπικυρωμένη ἀπό τό...

Περισσότερα

Μόνη μόνῳ Θεῶ...

Μόνη μόνῳ Θεῶ...

 Ὁ γέροντας γονάτισε μέ δέος δίπλα στό σκῆνος. Κι ἔτσι...

Περισσότερα

Ἀθάνατα ἑλληνικά κυπριακά νιάτα

Ἀθάνατα ἑλληνικά κυπριακά νιάτα

  Θαλερές κι ἀμάραντες οἱ δάφνες πού στεφανώνουν τό μνημειῶδες...

Περισσότερα

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν (Λειτουργικό κήρυγμα)

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν (Λειτουργικό κήρυγμα)

Μπορεῖ νά μεταμορφωθεῖ ὁ κόσμος μας;    Σήμερα ἀκούσαμε ἀπό τό...

Περισσότερα

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου παιδιοῦ Λέξεις 18. ὅπου ἄν αὐτόν...

Περισσότερα

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Ἡ Πασχαλιά μας (Ἑβ 2,11-18)    Μιά μικρή Πασχαλιά εἶναι ἡ...

Περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΝΤΑΥΓΕΙΕΣ

 «Στίς 29 Μαΐου 1453, ἕνας πολιτισμός σαρώθηκε ἀμετάκλητα. Εἶχε ἀφήσει...

Περισσότερα

29 Μαΐου: Ἡ ἀπαρχή

29 Μαΐου: Ἡ ἀπαρχή

 Τό πλοῖο σκίζει γοργά τά νερά τοῦ Αἰγαίου καί κατευθύνεται...

Περισσότερα

Τύπος καί οὐσία

Τύπος καί οὐσία

  Μιά ἀπό τίς κατηγορίες τῶν φαρισαίων σέ βάρος τοῦ...

Περισσότερα

Οἱ μικροί ἥρωες τῆς Γενοκτονίας

Οἱ μικροί ἥρωες τῆς Γενοκτονίας

  Μελετώντας τήν ἱστορία τοῦ ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ κατά τήν περίοδο...

Περισσότερα