Κάθε Τρίτη τό μάθημα ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς

γίνεται πλέον κανονικά στήν αἴθουσα τοῦ Δημητρουλείου στίς 20:30. 

Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. ΣΤ΄ Ματθαίου Μθ 9,1-8

Κυρ. ΣΤ΄ Ματθαίου Μθ 9,1-8

῾Η θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ    Τήν ΣΤ´ Κυριακή τοῦ Ματθαίου...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 9,1-8)

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 9,1-8)

Ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς καί τό ἔργο του;  Στήν εὐαγγελική...

Περισσότερα

Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε

Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε

 Γράφοντας ὁ ἀπόστολος Παῦλος τήν Α´ Ἐπιστολή του πρός τήν...

Περισσότερα

Μιά ξεχασμένη γιορτή...

Μιά ξεχασμένη γιορτή...

 Πρωτομηνιά. Παίρνω στά χέρια μου τό Μηναῖο τοῦ Αὐγούστου... Θυμόμουν...

Περισσότερα

Ἁγία Παρασκευή

Ἁγία Παρασκευή

  Θά ἀναφέρω ὁρισμένα κύρια σημεῖα ἀπό τή ζωή τῆς...

Περισσότερα

Νεομάρτυς Θεόφιλος

Νεομάρτυς Θεόφιλος

Ἄρωμα πίστεως καί ἁγνότητας   Σάν ξημερώνουν οἱ παγωμένες μέρες τοῦ...

Περισσότερα

Μαρία Μαγδαληνή

Μαρία Μαγδαληνή

Τό ἀληθινό της πρόσωπο     Στά γεγονότα τῶν σεπτῶν παθῶν καί...

Περισσότερα

Προφήτης Ἠλίας

Προφήτης Ἠλίας

Ἄγγιγμα δροσιᾶς  Ἐπίκαιρο εἶναι μέσα στό καλοκαιρινό κάμα νά θυμηθοῦμε ἕνα...

Περισσότερα

Ὁρατές μάχες ἑνός ἀόρατου πολέμου

Ὁρατές μάχες ἑνός ἀόρατου πολέμου

Ὁρατές μάχες ἑνός ἀόρατου πολέμου  Ὁ «Ἀόρατος πόλεμος» εἶναι ἕνα ἀπό...

Περισσότερα

Πατέρων Δ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Πατέρων Δ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Ττ 3,8-15

Ἀλήθεια καί πλάνη   «Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί...

Περισσότερα

Ὅσιος Παμβώ

Ὅσιος Παμβώ

 Κατάκαρπο δένδρο  Ὁδοιπόροι στά καυτά μονοπάτια τοῦ καλοκαιριοῦ στεκόμαστε νά ξεδιψάσουμε...

Περισσότερα

Ἀντεῖπον καί ἀντέπραξαν κατά τοῦ Ἀγώνα

Ἀντεῖπον καί ἀντέπραξαν κατά τοῦ Ἀγώνα

  Κατά τή διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 οἱ διάφορες...

Περισσότερα

Ὁ ἐπαναστατικός Ἀγώνας μέσα ἀπό τά ἔργα τοῦ Θεόδωρου Βρυζάκη

Ὁ ἐπαναστατικός Ἀγώνας μέσα ἀπό τά ἔργα τοῦ Θεόδωρου Βρυζάκη

Ὁ ἐπαναστατικός Ἀγώνας μέσα ἀπό τά ἔργα τοῦ Θεόδωρου Βρυζάκη...

Περισσότερα

Νά γίνουμε ἅγιοι!

Νά γίνουμε ἅγιοι!

Νά γίνουμε ἅγιοι!    Παράδοξη, ἀπρόβλεπτη καί προφανῶς ἀδιάφορη γιά τήν...

Περισσότερα

Ἁγίων Πάντων Μθ 10,32-33.37-38· 19,27-30

Ἁγίων Πάντων Μθ 10,32-33.37-38· 19,27-30

῾Ομολογία, αὐταπάρνηση καί δόξα τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ    ῾Η ᾿Εκκλησία...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή Ἁγίων Πάντων)

Οἱ ἅγιοι, οἱ κριτές μας (Μθ 19,28)   Γνωρίζουμε ὅτι ὁ...

Περισσότερα

Οἱ ἅγιοι, φίλοι τοῦ Θεοῦ καί δικοί μας

Οἱ ἅγιοι, φίλοι τοῦ Θεοῦ καί δικοί μας

  Μία ὑπερκόσμια, μεγαλειώδης παρέλαση προβάλλει στό πνευματικό στερέωμα τῆς...

Περισσότερα

Κυρ. Ε΄ Ματθαίου Μθ 8,28-9,1

Κυρ. Ε΄ Ματθαίου Μθ 8,28-9,1

῾Η θεραπεία δύο δαιμονισμένων στή χώρα τῶν Γεργεσηνῶν   Στήν εὐαγγελική...

Περισσότερα

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟ

  Καθώς ὁ Κύριος προετοιμάζει τούς μαθητές του γιά τήν...

Περισσότερα

Γιά νά εἶναι ὅλοι ἕνα

Γιά νά εἶναι ὅλοι ἕνα

  Ἡ μεγάλη γιορτή τῆς Πεντηκοστῆς ἀποτελεῖ τήν γενέθλια ἡμέρα...

Περισσότερα

Ἡ προσφορά τῆς Πεντηκοστῆς

Ἡ προσφορά τῆς Πεντηκοστῆς

   Ἀποκλειστικό δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο ὁ λόγος, πού...

Περισσότερα

Τά ἀποτελέσματα τῆς Πεντηκοστῆς

Τά ἀποτελέσματα τῆς Πεντηκοστῆς

   Τό πρῶτο ἀπό τά ἀποτελέσματα τῆς Πεντηκοστῆς πού ἀναφέρουν...

Περισσότερα

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Πρξ 20,16-18.28-36

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Πρξ 20,16-18.28-36

῾Η παράδοση τῆς ἱερῆς παρακαταθήκης   ῾Η ἀποστολική περικοπή πού διαβάζεται...

Περισσότερα

Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, τί σημαίνει γιά σᾶς;

Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου, τί σημαίνει γιά σᾶς;

  Κανένα ἄλλο γεγονός δέν ἀποδίδει τόσο ἐκφραστικά, ζωηρά καί...

Περισσότερα

Πῶς σώζομαι

Πῶς σώζομαι

 Ἡ χαρά τῆς ἀναστάσεως πού πλημμύρισε τίς καρδιές μας τήν...

Περισσότερα

Ἡ προσμονή

Ἡ προσμονή

 Ξεκίνησε καί ἔρχεται! Ἔρχεται νά μᾶς συναντήσει καί νά μᾶς...

Περισσότερα

Κυρ. Τυφλοῦ Ἰω 9,1-38

Κυρ. Τυφλοῦ Ἰω 9,1-38

    Ὅλο τό ἀνάγνωσμα διακρίνεται σέ δύο παραγράφους, 1-7 καί...

Περισσότερα

«Ἀνέωξέ μου τούς ὀφθαλμούς» (Ἰω 9,30)

«Ἀνέωξέ μου τούς ὀφθαλμούς» (Ἰω 9,30)

  Ὅλοι τόν ἔβλεπαν καί τόν γνώριζαν. Ὁ ἴδιος ὅμως...

Περισσότερα

Θά νικήσουμε!

Θά νικήσουμε!

Μέ μύριους τρόπους ἐπιβεβαιώνεται ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι μόνο...

Περισσότερα

Δέν θέλουμε Ἀνάσταση

Δέν θέλουμε Ἀνάσταση

 Ἀκούγεται σκληρή καί κινεῖ ἴσως τήν δυσπιστία τοῦ ἀνυποψίαστου ἀναγνώστη...

Περισσότερα

Κυρ. Β΄ Ματθαίου Ρω 2,10-16

Κυρ. Β΄ Ματθαίου Ρω 2,10-16

Οἱ τρεῖς νόμοι   Ὅσο πληθαίνουν γύρω μας ἀνησυχητικά σήμερα τά...

Περισσότερα

Κυρ. Σαμαρείτιδος Ἰω 4,5-42

Κυρ. Σαμαρείτιδος Ἰω 4,5-42

    Βρισκόμαστε στήν ἀρχή τῆς δημοσίας δράσεως τοῦ Κυρίου. Ἡ...

Περισσότερα

Ἡμῖν

Ἡμῖν

  Ὅταν πρωτοῆρθε στά μέρη μας ἐ­κεῖνος ὁ ξένος ὁδοιπόρος...

Περισσότερα

Οἱ δύο ἁλώσεις

Οἱ δύο ἁλώσεις

Κωνσταντινούπολη. Τό τριπλό Θεοδοσιανό τεῖχος. Παρέμεινε ἄπαρτο ἐπί ὀκτώ αἰῶνες...

Περισσότερα

Ἡ Μεσοπεντηκοστή

Ἡ Μεσοπεντηκοστή

  Τήν Τετάρτη τῆς δ’ ἐβδομάδος μετά τό Πάσχα ἑορτάζουμε...

Περισσότερα

Κυρ. Παραλύτου Ἰω 5,1-15

Κυρ. Παραλύτου Ἰω 5,1-15

   Ἡ Ἐκκλησία μας τήν Δ΄ Κυριακή ἀπό τοῦ Πάσχα...

Περισσότερα

Μακροθυμία καί ὑπομονή

Μακροθυμία καί ὑπομονή

  Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας δέν μπορεῖ να ὑπομείνει...

Περισσότερα

Ποιά εἶναι τά "ἄκρα";

Ποιά εἶναι τά "ἄκρα";

 Καίει ὁ αὐγουστιάτικος ἥλιος. Ἡ παραλία σφύζει ἀπό ζωή• κίνηση...

Περισσότερα

Δέν ξεχνῶ τήν πατρίδα μου!

Δέν ξεχνῶ τήν πατρίδα μου!

Τόν ἀγαποῦσε πολύ τόν παππού τόν Χριστοφῆ ὁ Ἀνδρέας. Δέν...

Περισσότερα

Τρεῖς λαχνοί

Τρεῖς λαχνοί

 Ὁ ἁγιασμός καί ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου εἶναι καρπός τῆς...

Περισσότερα