ΕΠΕ-Μ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΡΓΑ  Υπάρχουν 12 προϊόντα.

 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Απολογητικά: 1) Λόγος Α', Κατά ειδώλων. 2) Λόγος Β', Περί ενανθρωπήσεως.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Δογματικά Α': Λόγοι κατά Αρειανών Α'-Β'.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Δογματικά Β': 1) Λόγοι κατά Αρειανών Γ'-Δ'. 2) Περί της ενσάρκου επιφανείας του Θεού Λόγου και Κατά Αρειανών.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Δογματικά Γ': 1) Περί Διονυσίου Αλεξανδρείας. Επιστολές: 2-5) Α'-Δ' προς Σεραπίωνα Θμουέως. 6) Προς Επίκτητον Κορίνθου. 7) Προς Αδέλφιον επίσκοπον και ομολογητή. 8) Προς Μάξιμον φιλόσοφον.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ερμηνευτικά Α': 1) Προς Μαρκελλίνον, στην ερμηνεία των Ψαλμών. 2) Υπόθεση στους Ψαλμούς. 3) Εξήγηση στους Ψαλμούς Α'-Μ'.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ερμηνευτικά Β': Εξήγηση στους Ψαλμούς ΜΑ'-ΠΖ'.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ερμηνευτικά Γ': Εξήγηση στους Ψαλμούς ΠΗ'-ΡΜΣΤ'.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ιστορικοδογματικά Α': 1) Απολογητικός κατά Αρειανών ή Απολογητικός Δεύτερος. 2) Προς τον βασιλέα Κωνστάντιον Απολογία. 3) Προς εκείνους που κατηγορούσαν τη φυγή του κατά τον διωγμό.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ιστορικοδογματικά Β': 1) Για τη Σύνοδο  της Νικαίας. 2) Εγκύκλιος επιστολή. 3) Επιστολή προς μοναχούς.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ιστορικοδογματικά Γ': 1-15.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ασκητικά: ) Βίος και πολιτεία του οσίου Αντωνίου. 2) Περί παρθενίας ήτοι Περί ασκήσεως. 3) Επιστολή προς τον μοναχόν Αμούν. 4) Επιστολή προς Ωρσίσιον Α' & Β'. 5) Βίος και πολιτεία της αγίας...
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Αμφιβαλλόμενα έργα: 1-8.
  Μειωμένη τιμή!