ΕΠΕ-Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΡΓΑ  Υπάρχουν 10 προϊόντα.

 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Επιστολές: Προς Γρηγόριον Θεολόγον, προς αδελφόν Γρηγόριον, προς Αμφιλόχιον Ικονίου, προς Ευσέβιον Σαμοσάτων, προς Μελέτιον Αντιοχείας, προς Αθανάσιον Αλεξανδρείας.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Επιστολές: Προς Δυτικούς επισκόπους, προς Ευστάθιον Σεβαστείας, επί θεμάτων Εκκλησιών Πόντου και Αρμενίας, προς διαφόρους κληρικούς για θέματα της επισκοπής του, προς πολιτικούς άρχοντας, προς...
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  12 ομιλίες στους Ψαλμούς (Α', Ζ', ΙΔ', ΚΗ', ΚΘ', ΛΒ', ΛΓ', ΜΔ', ΜΕ', ΜΗ', ΝΘ', ΞΑ', ΡΙΔ')
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Επιστολές: Προς Γρηγόριον Θεολόγον, αδελφόν Γρηγόριον, Αμφιλόχιον, Ευσέβιον Σαμοσάτων, Μελέτιον Αντιοχείας, Αλεξανδρείς, Δυτικούς επισκόπους, διαφόρους κληρικούς, πολιτικούς άρχοντες, ρήτορες και...
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  9 Ομιλίες στην Εξαήμερο.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ομιλίες: Α) Ηθικές και πρακτικές. Β) Κοινωνικές.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ομιλίες: Γ) Δογματικές. Δ) Περιστατικές. Ε) Εγωμιαστικές. ΣΤ) Παιδαγωγικές.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ασκητικά Α': 1). Λόγος περί κρίματος Θεού. 2) Λόγος περί πίστεως. 3) Ασκητική προδιατύπωσις. Λόγοι ασκητικοί Α'-Γ'. Όροι κατά πλάτος Α' & Β' σε 55 ερωτήσεις και αποκρίσεις.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Ασκητικά Β': Α) Όροι κατ' επιτομήν, σε 313 ερωτήσεις και αποκρίσεις. Β) Ασκητικές διατάξεις για εκείνους που ασκούνται σε κοινόβιο και μόνοι τους: 1) Προοίμιο. 2) Κεφάλαια Α'-ΛΔ'.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ
  Α. Δογματικά: 1) Ανατρεπτικός του απολογητικού του δυσσεβούς Ευνομίου. 2) Περί του αγίου Πνεύματος, προς τον άγιο Αμφιλόχιον Ικονίου. Β. Κεφάλαια: Προοίμιο και 30 κεφάλαια.
  Μειωμένη τιμή!