ΝΕΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  Υπάρχουν 12 προϊόντα.

 • 35,00 € Παραγγελία
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Παραγγελία
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Παραγγελία
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Παραγγελία
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Παραγγελία
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Παραγγελία
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Παραγγελία
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Παραγγελία
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Εξαντλημένο
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Εξαντλημένο
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Εξαντλημένο
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό. 
 • 35,00 € Εξαντλημένο
  ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Tο σύνολο των αγίων που η ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον μήνα αυτό.