ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ-ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ  Υπάρχουν 14 προϊόντα.

 • 3,50 € Διαθέσιμο
  Οι πλήρεις ακολουθίες της ημέρας
 • 3,80 € Διαθέσιμο
  Οι πλήρεις ακολουθίες της ημέρας
 • 3,50 € Διαθέσιμο
  Οι πλήρεις ακολουθίες της ημέρας
 • 3,50 € Διαθέσιμο
  Οι πλήρεις ακολουθίες της ημέρας
 • 1,80 € Διαθέσιμο
  ΛΕΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Το γεγονός-Η εορτή-Η σημασία. Οι ΚΔ' Οίκοι εις τον Σταυρόν.
 • 1,80 € Διαθέσιμο
  ΛΕΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Το γεγονός και το νόημά της. Μετά παρακλητικού κανόνος.
 • 1,80 € Διαθέσιμο
  ΛΕΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Η εορτή- Η σημασία- Τα θαύματα. Μετά της Ακολουθίας αυτής
 • 1,80 € Διαθέσιμο
  ΛΕΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Το γεγονός - Η εορτή - Το νόημα. Μετά του Ακαθίστου Ύμνου
 • 1,80 € Διαθέσιμο
  ΛΕΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Το γεγονός - Η εορτή - Το νόημα. Μετά παρακλητικού κανόνος
 • 1,80 € Διαθέσιμο
  ΛΕΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Το γεγονός - Η εορτή - Το νόημα. Μετά της ακολουθίας της εορτής.
 • 1,80 € Διαθέσιμο
  ΛΕΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Μετά κανόνος, οίκων και ύμνων.
 • 1,80 € Διαθέσιμο
  ΛΕΚΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  Το γεγονός-η σημασία-η εορτή. Μετά της ακολουθίας του αγιασμού.