ΕΠΕ-Ι.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΡΓΑ  Υπάρχουν 45 προϊόντα.

 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  1.Διάλογος Παλλαδίου 2.Περί ασάφειας των προφητειών 3.Σύνοψη Παλαιάς και Καινής Διαθήκης (Κείμενον-μετάφρασις)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Ομιλίες στη Γένεση (Α'-ΚΓ') 
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Ομιλίες στη Γένεση (ΚΔ'-ΜΑ')
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Ομιλίες στη Γένεση (ΜΒ'-ΞΔ')
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  α) Ομιλίες στη Γένεση (ΞΕ'-ΞΖ') β) Στους Ψαλμούς (Γ'-ΙΒ', ΜΑ'-ΜΓ')
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Ομιλίες στους Ψαλμούς (ΜΔ'-ΜΘ', ΡΗ'-ΡΙΖ', ΡΙΘ'-ΡΚΓ')
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  α) Ομιλίες στους Ψαλμούς (ΡΚΔ'-ΡΝ') β) Περί Δαυίδ και Σαούλ, ομιλίες Γ΄
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  α) Λόγοι στη Γένεση (Α'-Θ') β) Υπόμνημα στον Ησαΐα (Κεφ. Α'-Η') γ) Υπόμνημα στον Δανιήλ (Κεφ. Ι'-ΙΓ')
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Ομιλίες σε πρόσωπα και ρητά της Παλαιάς Διαθήκης
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ομιλίες Α'-Κ', Ματθ. 1,1-6,23)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ομιλίες ΚΑ'-ΛΖ', Ματθ. 6,23-11,24)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Παραγγελία 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ομιλίες ΛΗ'-ΝΣΤ', Ματθ. 11,25-17,19)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ομιλίες ΝΖ'-ΟΕ' , Ματθ. 17,10-24,15)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  α)Υπόμνημα στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ομιλίες ΟΣΤ'-ϟ΄ , Ματθ. 24,16-28,20) β) Υπόμνημα στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (Ομιλίες Α'-Δ', Ιω. 1,1-2 )
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (Ομιλίες Ε-ΛΑ' , Ιω. 1,2-4,12 )
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (Ομιλίες ΛΒ'-ΝΔ' , Ιω. 4,13-8,47)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (Ομιλίες ΝΕ'-ΠΗ', Ιω. 8,48-21,24)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (Ομιλίες Α' -ΚΓ', Πράξ. 1,1-10,43)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στις Πράξεις (Ομιλίες ΚΔ'-ΜΔ', Πράξ. 10,44-20,31)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  α) Υπόμνημα στις Πράξεις (Ομιλίες ΜΕ'-Ν', Πράξ. 20,32-28,31) β) Υπόμνημα στην Προς Ρωμαίους (Ομιλίες ΙΑ'-ΛΓ', Ρωμ. 1,1-5,11)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στην Προς Ρωμαίους (Ομιλίες ΙΑ' -ΛΓ', Ρωμ. 5,12-17,27)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Παραγγελία 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στην Προς Α' Προς Κορινθίους (Ομιλίες Α' -ΚΑ', Α' Κορ. 1,1-9,12)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Παραγγελία 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στην Προς Α' Προς Κορινθίους (Ομιλίες ΚΒ'-ΜΔ', Α' Κορ. 9,13-16,24)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπόμνημα στην Προς Β' Προς Κορινθίους (Ομιλίες Α'-ΚΔ', Β' Κορ. 1,1-11,20)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπομνήματα: 1.Στην Προς Β' Προς Κορινθίους (Ομιλίες ΚΕ'-Λ', Β' Κορ. 11,21-13,13). 2.Στην Προς Γαλάτας (Ομιλίες Α' -Στ', Γαλ. 1,1-6,18) 3.Προς Εφεσίους (Ομιλίες Α' -ΙΑ', Εφ. 1,1-4,16)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπομνήματα: 1.Στην Προς Εφεσίους (Ομιλίες ΙΒ' -ΚΔ', Εφ. 4,17-6,24) 2.Στην Προς Φιλιππησίους (Ομιλίες Α'-ΙΒ', Φιλ. 1,1-3,17)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπομνήματα: 1.Στην Προς Φιλιππησίους (Ομιλίες ΙΓ'-ΙΕ', Φιλ. 3,18-4,23) 2.Στην Προς Κολοσσαείς (Ομιλίες Α' -ΙΒ', Κολ. 1,1-4,18) 3.Στην Α' Προς Θεσσαλονικείς (Ομιλίες Α'-ΙΑ', Θεσ. Α' 1,1-5,28)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπομνήματα: 1.Στην Β' Προς Θεσσαλονικείς (Ομιλίες Α'-Ε', Θεσ. Β' 1,1-3,18) 2.Στην Α' Προς Τιμόθεον Α' (Ομιλίες Α'-ΙΗ', Τιμ. Α' 1,1-6,21) 3.Στην Προς Τιμόθεον Β' (Ομιλίες Α'-Ι', Τιμ. Β' 1,1-4,22)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπομνήματα: 1.Στην Προς Τίτον (Ομιλίες Α'-Στ', Τιτ. 1,1-3,15) 2.Στην Προς Φιλήμονα (Ομιλίες Α'-Γ', στιχ. 1-25) 3.Στην Προς Εβραίους (Ομιλίες Α'-ΙΕ', Εβρ 1,1-9,14)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Υπομνήματα: 1.Στην Προς Εβραίους (Ομιλίες ΙΣΤ'-ΛΔ', Εβρ 9,15-13,25) 2. Ομιλίες Στον πτωχό Λάζαρο (Α'-Ζ')
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  16 αγιογραφικές και ηθικές ομιλίες και λόγοι του Χρυσοστόμου.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  2 αγιογραφικές ομιλίες και 14 ερμηνευτικές ομιλίες
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Λόγος «Ότε πρεσβύτερος προεχειρίσθη», 6 λόγοι περί ιερωσύνης, 6 ασκητικοί λόγοι, 2 λόγοι περί κατανύξεως και 2 προς Θεόδωρον.
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  ΠΡΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΙΟΝ ΛΟΓΟΙ Α',Β',Γ' 2. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΙΣΑΚΤΟΥΣ 3. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΑΣ ΜΗ ΣΥΝΟΙΚΕΙΝ ΑΝΔΡΑΣΙ 4. ΠΕΡΙ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  1. Προς νεαρή γυναίκα που χηρευσε 2.Προς την ίδια «Περί μοναδρίας» 3. Περί μετανοίας ομιλίες Α'-Θ' 4.Ομιλίες κατηχητικές Α'-ΙΒ' 5.Περί κενοδοξίας και ανατροφής τέκνων
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  1. Ομιλίες κατηχητικές και ηθικές Α'-ΙΘ' 2. Ομιλίες περιστατικές Α' (Στους ανδριάντες Ομιλίες Α'-Β')
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Ομιλίες Περιστατικές Β΄(Α'-ΙΘ')
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Ομιλίες Περιστατικές Γ' (Α'-ΙΘ')
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  Λόγοι Δογματικοί-Πολεμικοί: 1.Προς Ιουδαίους και Έλληνες 2. Λόγοι Κατά Ιουδαίων Α'-Η' 3. Λόγοι στον Μακάριο Βαβύλα και κατά Ιουλιανού και προς Έλληνες 4.Λόγοι περίο ειμαρμένης και πρόνοιας Α'-ΣΤ'
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  ΟΜΙΛΙΕΣ:Α.ΔΟΓΜΑΤΙΚΕΣ (1.Περί ακαταλήπτου, Λόγοι Α'-ΣΤ' 2. Περί Ομοουσίου Α'-ΣΤ' Β.8 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ομιλίες
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  ΟΜΙΛΙΕΣ: 10 Ομιλίες εορταστικές, 15 Ομιλίες εγκωμιαστικές (Στους άγιους Μακκαβαίους, στον τετραήμερο Λάζαρο, Στον απόστολο Παύλο, Σε μάρτυρες και στους άγιους Πάντες)
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  1.Ομιλίες Εγκωμιαστικές Β' (Α'-ΙΕ') - 2. Επιστολές προς την Ολυμπιάδα Α'-ΙΖ' - 3. Βίος οσίας Ολυμπιάδος
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  α) Επιστολές Προς Ιννοκέντιον β) Επιστολές ΙΗ'-ΡΜΒ'
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΔ'-ΜΗ'
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,00 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΚ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΟΜΙΛΙΕΣ Α'-ΚΓ'
  Μειωμένη τιμή!