ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΙΕΡΕΩΝ  Υπάρχουν 11 προϊόντα.

 • 20,00 € Διαθέσιμο
  Περιέχον τα τω ιερεί ανήκοντα εν ταις ακολουθίαις του νυχθημέρου, τας θείας και ιεράς Λειτουργίας και τινάς άλλας ακολουθίας και ευχάς.
 • 8,00 € Διαθέσιμο
  Κατά το Τυπικόν της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
 • 14,00 € Διαθέσιμο
  Περιέχει τα τω ιερεί ανήκοντα εν ταις ακολουθίαις του νυχθημέρου, την θείαν και ιεράν Λειτουργίαν Ιωάννου του Χρυσοστόμου και τινάς άλλας ακολουθίας και ευχάς.
 • 7,00 € Διαθέσιμο
  Ιεραί ακολουθίαι του Εσπερινού, του Όρθρου, της Θ. Λειτουργίας (παλαιά έκδοση)
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  Περιέχει Ακολουθίες και Ευχές για διάφορες περιστάσεις. Τέλος, περιέχει σύντομο εορτολόγιο και οδηγίες για τη σωστή μνημόνευση των Αγίων