ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ  Υπάρχουν 90 προϊόντα.

 • 5,40 € Διαθέσιμο 6,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Ἡ αὐθεντική ἀπάντηση τῆς Ἐκκλησίας στά βασανιστικά ἐρωτήματα για τους κεκοιμημένους: Α' Κορινθίους ΙΕ'.
  Μειωμένη τιμή!
 • 5,40 € Διαθέσιμο 6,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Ἰσοτιμία ἤ ἰσότητα τῆς γυναίκας μέ τόν ἄνδρα; Τί εἶναι ἐκεῖνο πού καταξιώνει τή γυναίκα; Τό ἀληθινό της πρόσωπο, ὅπως ἀποκαλύπτεται στήν Παλαιά καί Καινή Διαθήκη.
  Μειωμένη τιμή!
 • 7,20 € Διαθέσιμο 8,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Πρωτότυπη ἱστορική καί βιωματική προσέγγιση τῆς σταυρικῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἀδιάσειστη μαρτυρία γιά τήν ἀξία καί τή σημασία τῆς Π. Διαθήκης σήμερα.
  Μειωμένη τιμή!
 • 18,00 € Διαθέσιμο 20,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-8. 
  Μειωμένη τιμή!
 • 18,00 € Διαθέσιμο 20,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
   ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9-16
  Μειωμένη τιμή!
 • 18,00 € Διαθέσιμο 20,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  ΚΕΦΑΛΑΙΑ 17-24
  Μειωμένη τιμή!
 • 4,50 € Διαθέσιμο 5,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Ἐμπεριστατωμένη μελέτη γιά τό πολυσυζητημένο θέμα. Ἀκολουθεῖ τήν πατερική παράδοση καί μέ τρόπο ἁπλό καί κατανοητό καταστέλλει τόν πανικό καί ἀποτρέπει ἀπό τόν ἐφησυχασμό. 
  Μειωμένη τιμή!
 • 27,00 € Διαθέσιμο 30,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Περιέχει κατατοπιστική εἰσαγωγή σέ ὅλο τό βιβλίο καί ἑρμηνεία τῶν τριῶν πρώτων κεφαλαίων βασισμένη στή σοφία τῶν πατέρων καί στή νεώτερη ἔρευνα.
  Μειωμένη τιμή!
 • 22,50 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Μιά συστηματική ἑρμηνεία τοῦ ἁγιογραφικοῦ κειμένου βασισμένη στή σοφία τῶν Πατέρων καί στή νεότερη ἔρευνα.
  Μειωμένη τιμή!
 • 6,30 € Διαθέσιμο 7,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Μέ μεθοδικότητα, γλαφυρότητα καί ρεαλιστικότητα παρουσιάζεται ἡ ἐσωτερική δύναμη τοῦ προφητικοῦ λόγου καί ἠ διαχρονική ἐπικαιρότητά του.
  Μειωμένη τιμή!
 • 3,60 € Διαθέσιμο 4,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Ὅπλο δυναμικό καί ἀήττητο τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε πάντοτε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
  Μειωμένη τιμή!
 • 18,00 € Διαθέσιμο 20,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Ἀνάπτυξη 27 ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων πού διαβάζονται ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα μέχρι τήν ΙΘ΄ Κυριακή.
  Μειωμένη τιμή!
 • 18,00 € Διαθέσιμο 20,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Μειωμένη τιμή!
 • 22,50 € Διαθέσιμο 25,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Μειωμένη τιμή!
 • 14,00 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
  Δεύτερη σειρά ομιλιών επάνω στις αποστολικές περικοπές των Κυριακών
 • 7,50 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
  Με συντομία και απλότητα εκτίθεται το περιεχόμενο και τα διδάγματα των 7 διδακτικών και 19 προφητικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης.
 • 7,50 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
 • 22,00 € Διαθέσιμο
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • 20,00 € Διαθέσιμο
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • 9,50 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
 • 9,50 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
 • 14,00 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
  Νέα δεκάς ομιλιών επί των ψαλμών του ι. Ψαλτηρίου. 
 • 14,00 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
  Ο Ν' (=50ός) ψαλμός είνε ο συχνότερον ακουόμενος κατά τας εκκλησιαστικάς ακολουθίας και περισσότερον γνωστός ψαλμός του Ψαλτηρίου.
 • 14,00 € Διαθέσιμο
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ)
 • 7,50 € Παραγγελία
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
 • 9,50 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
  Αναλύει τη σχετική περικοπή της αποκαλύψεως, εμβαθύνοντας πρακτικά στο νόημα των 4 συμβολικών χρωμάτων που αναφέρει.
 • 14,00 € Διαθέσιμο
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Το παρόν βιβλίο περιέχει μαθήματα αγιογραφικών κύκλων, καθώς και δύο εισαγωγικά μαθήματα για τη Γραφή γενικώς.
 • 7,50 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
  Με συντομία και απλότητα εκτίθεται το περιεχόμενο και τα διδάγματα των 23 ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης.
 • 22,00 € Εξαντλημένο
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • 22,00 € Εξαντλημένο
  ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • 16,00 € Διαθέσιμο
  ΑΕΡΑΚΗΣ π.ΔΑΝΙΗΛ
  Ομιλίες στους Αποστόλους των Κυριακών