ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ  Υπάρχουν 146 προϊόντα.

 • 5,40 € Διαθέσιμο 6,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Ἱστορική καί βιωματική παρουσίαση τῆς ζωῆς καί τοῦ ἡρωικοῦ τέλους τῶν ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων. Πυρπολεῖ τόν ἀναγνώστη μέ τή φλόγα τῆς πίστεως καί τό γενναῖο φρόνημά τους. 
  Μειωμένη τιμή!
 • 5,40 € Διαθέσιμο 6,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Ἡ προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὅπως τήν προβάλλουν οἱ Πατέρες καί ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. 
  Μειωμένη τιμή!
 • 18,00 € Διαθέσιμο 20,00 €
  ΤΙΕΡΙ ΑΜΕΝΤΕ (THIERRY AMEDEE)
  Ἡ μαρτυρική ζωή τοῦ Χρυσορρήμονα ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, σέ μιά γλαφυρή καί πιστή μετάφραση ἀπό τό ἔργο τοῦ γάλλου ἱστορικοῦ S.D.A. Thierry.
  Μειωμένη τιμή!
 • 1,80 € Διαθέσιμο 2,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
    22 ἐμπεριστατωμένες καί πρακτικές εἰσηγήσεις γιά τή ζωή καί τή δράση τοῦ σοφοῦ καί μεγάλου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας Αὐγουστίνου.
  Μειωμένη τιμή!
 • 7,20 € Διαθέσιμο 8,00 €
  ΚΟΝΙΑΣ π.ΜΙΧΑΗΛ
  Συνεργάτες τοῦ ἀπ. Παύλου, ἀποτελοῦν ἕνα ἁρμονικό καί εὐλογημένο ζευγάρι, πού συνδυάζει τήν ἐν Χριστῶ οἰκογενειακή ζωή μέ τήν ἱεραποστολική δράση. Ἀξίζει νά προβληθεῖ ὡς πρότυπο οἰκογενείας καί...
  Μειωμένη τιμή!
 • 12,60 € Διαθέσιμο 14,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Μέ νεώτερα ἱστορικά στοιχεῖα γιά τόν βίο του καί περισσότερο πλοῦτο ἀπό τίς θεοφώτιστες διδαχές του φέρνει κοντά μας τόν ἀπόστολο τοῦ σκλαβωμένου γένους καί κάνει τή μορφή του πηγή ἔμπνευσης στούς...
  Μειωμένη τιμή!
 • 5,40 € Διαθέσιμο 6,00 €
  ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
  Μειωμένη τιμή!
 • 20,70 € Διαθέσιμο 23,00 €
  ΤΙΕΡΙ ΑΜΕΝΤΕ (THIERRY AMEDEE)
  Σκηρόδετη έκδοση. Ἡ μαρτυρική ζωή τοῦ Χρυσορρήμονα ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, σέ μιά γλαφυρή καί πιστή μετάφραση ἀπό τό ἔργο τοῦ γάλλου ἱστορικοῦ S.D.A. Thierry.
  Μειωμένη τιμή!
 • 8,10 € Διαθέσιμο 9,00 €
  ΤΙΜΙΑΔΗΣ π.ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ)
  Προσέγγιση στην πολύπλευρη προσωπικότητα του ιερού Αυγουστίνου, μέσα από τα έργα του και τους λόγους του.
  Μειωμένη τιμή!
 • 7,50 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
 • 14,00 € Διαθέσιμο
  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ π.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ)
  Ο άγιος Κοσμάς έχει αποβή ιεροκήρυξ όχι μιας γενιάς, αλλά ιεροκήρυξ πολλών γενεών. 
 • 3,00 € Διαθέσιμο
  ΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  Η ακτήμων της χριστιανικής αγάπης
 • 10,00 € Διαθέσιμο
  ΑΕΡΑΚΗΣ π.ΔΑΝΙΗΛ
  Ομιλίες σε εορτές της Θεοτόκου και σε πολλές εορτές αγίων όλου του έτους.
 • 4,00 € Διαθέσιμο
  ΑΕΡΑΚΗΣ π.ΔΑΝΙΗΛ
  Σκέψεις γύρω από το πρόσωπο του "τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου".
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του Μεγάλου Φωτίου
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία της Αγίας Ολυμπιάδας της διακόνισας.
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του Μεγάλου Αθανασίου.
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του Μεγάλου Κωνσταντίνου
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγματική βιογραφία του αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου.
 • 12,00 € Παραγγελία
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του αγίου Μάρκου Ευγενικού
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του αγίου Γρηγορίου Νύσσης.
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του Αγίου βασιλέως Ιωάννου Γ΄ Βατάτζη του ελεήμονος.
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του αγίου Μαξίμου του Ομολογητή
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία των αγίων Κυρίλλων και Μεθοδίου των Ελλήνων ιεραποστόλων
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του αγίου Γρηγορίου Παλαμά.
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία αγίου Λουκά αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Αρσενίου του Μεγάλου.
 • 12,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του Μεγάλου Γρηγορίου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού.
 • 14,00 € Διαθέσιμο
  ΝΤΙΤΟΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ (ΜΟΝΑΧΗ)
  Αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας.
 • 2,70 € Διαθέσιμο
  ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
 • 15,50 € Διαθέσιμο
  ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ)
  Ο παρών Τόμος περιλαμβάνει τους Βίους των πλέον γνωστών αγίων του 19ου και 20ού αιώνα (1800-2000)
 • 10,60 € Διαθέσιμο
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
  Απόδοση στη Νεοελληνική του έργου του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, που περιλαμβάνει τους βίους νεοφανών μαρτύρων της Εκκλησίας μας.
 • 8,10 € Διαθέσιμο 9,00 €
  ΜΠΕΡΑΤΗΣ π.ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Ἅγιες μορφές ἀνδρῶν καί γυναικών, κάθε ἐποχῆς, τάξεως καί ἡλικίας.
  Μειωμένη τιμή!
 • 8,10 € Διαθέσιμο 9,00 €
  ΜΠΕΡΑΤΗΣ π.ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Ἑξῆντα πέντε Ἅγιοι διαφόρων ἐποχῶν καί τόπων, ὑποδείγματα ἐνθέου ζωῆς.
  Μειωμένη τιμή!
 • 3,15 € Διαθέσιμο 3,50 €
  ΜΑΔΕΝΛΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ)
  Ὁ βίος καί τά μαρτύρια τοῦ σεμνοῦ καυχήματος τῶν ἁγίων Μαρτύρων τοῦ α΄ μ.Χ. αιώνος. Ἐποικοδομητικός σχολιασμός.
  Μειωμένη τιμή!
 • 9,90 € Διαθέσιμο 11,00 €
  ΣΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
   Οι άγιες Εμμέλεια, Νόννα και Ανθούσα, πρότυπα προς μίμηση από τις χριστιανές μητέρες κάθε εποχής.
  Μειωμένη τιμή!
 • 5,40 € Διαθέσιμο 6,00 €
  ΜΑΔΕΝΛΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ)
  Μια ηρωική μορφή εφήβου της Τουρκοκρατίας, που μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού και την αγάπη στην πατρίδα.
  Μειωμένη τιμή!
 • 10,80 € Διαθέσιμο 12,00 €
  ΜΠΕΡΑΤΗΣ π.ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Παρουσιάζεται ἡ ζωή, τό ἔργο καί ἕνα ἀπάνθισμα ἀπό τίς πύρινες προσευχές τοῦ πρώην ἄσωτου πού ἔγινε μέγας Πατήρ τῆς Ἐκκλησίας μας.
  Μειωμένη τιμή!
 • 5,40 € Διαθέσιμο 6,00 €
  ΚΟΓΙΩΝΗΣ π.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
  Ἑρμιόνη, Πολυχρονία, Δροσίς, Ἀνυσία, Ἐλέσα… Μικρό συναξάρι 26 ὄχι τόσο γνωστῶν ἁγίων γυναικῶν.
  Μειωμένη τιμή!
 • 4,95 € Διαθέσιμο 5,50 €
  ΣΚΑΡΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  Καύχημα της Εκκλησίας και του Έθνους. Διακόνισσα της αγάπης. Πρωτοπόρος κοινωνική λειτουργός. Μεγάλη Διδασκάλισσα του Γένους. Αυτή ήταν η αγία Φιλοθέη!
  Μειωμένη τιμή!
 • 5,85 € Διαθέσιμο 6,50 €
  ΜΑΔΕΝΛΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ)
  Οι βίοι 5 αγίων (Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ευαγγελιστής Μάρκος, Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, Ιωσήφ από Αριμαθαίας, πρωτομάρτυς Στέφανος) 
  Μειωμένη τιμή!
 • 5,85 € Διαθέσιμο 6,50 €
  ΜΑΔΕΝΛΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ)
  Βίοι Ἁγίων τῶν ἀποστολικῶν χρόνων γραμμένοι μέ γλαφυρότητα καί διανθισμένοι μέ διδάγματα.
  Μειωμένη τιμή!
 • 6,30 € Διαθέσιμο 7,00 €
  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ π.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  Έκθεση του βίου και της ποιμαντικής δραστηριότητας του Μεγάλου Βασιλείου, του φωστήρα της Καισαρείας.
  Μειωμένη τιμή!
 • 6,30 € Διαθέσιμο 7,00 €
  ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  Ὅλες οἱ περιπέτειες τοῦ προφήτη καί βασιλιᾶ Δαβίδ, ἡ πορεία του πρός τή δόξα, καθώς καί τό εἰρηνικό τέλος τῆς ζωῆς του.
  Μειωμένη τιμή!
 • 6,30 € Διαθέσιμο 7,00 €
  ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  Ὁ ἀναγνώστης παρακολουθεῖ τήν περιπετειώδη ζωή τοῦ Δαβίδ, πού ὁ Θεός τόν κάλεσε ἀπό τό ἄσημο ἔργο τοῦ βοσκοῦ καί τόν ἀνέδειξε νικητή τοῦ γίγαντα Γολιάθ.
  Μειωμένη τιμή!
 • 12,60 € Διαθέσιμο 14,00 €
  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  Δεν είναι συνήθης ο επίσκοπος Εφέσου άγιος Μάρκος ο Ευγενικός. Είναι μία πολύεδρος δυναμική εκκλησιαστική και εθνική μορφή.
  Μειωμένη τιμή!
 • 6,30 € Διαθέσιμο 7,00 €
  ΔΕΔΟΥΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
  25 Νεομάρτυρες, κυρίως νέοι στήν ἡλικία, κατά τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας μέ πίστη ὁδηγοῦνται στό μαρτύριο.
  Μειωμένη τιμή!